Informatie en advies over architecten
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Woningbouwcoöperaties hebben elk veel woningen in bezit en onderhoud. Deze coöperaties hebben een belangrijk aandeel in het woongenot van de bewoners van hun woningen omdat niet de bewoners maar de coöperaties bepalen of er al dan niet onderhoud aan de woning moet plaatsvinden. Indien een woningbouwcoöperatie besluit om een bepaald blok van woningen te gaan renoveren zullen ze een woningbouwarchitect inschakelen. Maar ook bij nieuwbouwprojecten heeft een woningbouwarchitect een belangrijke rol.

De woningbouwarchitect bij grotere projecten

Een woningbouwarchitect zal ook worden ingeschakeld bij de bouw van meerdere woningen binnen een groot project. Hij is dan als het ware de dirigent die de bouw helemaal begeleidt. Alle zaken die te maken hebben met onder anderen de infrastructuur en aansluitingen op leidingen horen bij de werkzaamheden van de woningbouwarchitect.

De woningbouwarchitect als bouwcoördinator

Bij grotere projecten gaat de woningbouwarchitect meer als bouwcoördinator te werk. Hij of zij verzamelt in de beginfase alle informatie en stelt een lijst op met eisen en wensen. Vervolgens maakt de woningbouwarchitect een voorlopig ontwerp dat met alle belanghebbenden wordt doorgesproken. Als alle varianten zijn doorgenomen dan ontstaat een definitief ontwerp.

De rol van de woningbouwarchitect tijdens de bouw

Op het moment dat de bouw van een project aanvangt wordt de rol van de woningbouwarchitect steeds groter. Hij zal tijdens de bouwvergaderingen een leidende rol spelen. Zeker als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen zal zijn mening belangrijk zijn. De kennis van de woningbouwarchitect wordt voortdurend ingezet om het project te laten slagen.

Duurzame maatregelen bij de bouw

De huidige tendens om nieuwe gebouwen te voorzien van allerlei duurzame toepassingen heeft ook zijn weg gevonden bij grote woningbouwprojecten. Het is ook de taak van de woningbouwarchitect om deze duurzaamheid door te voeren in het ontwerp. De meerkosten van het gebouw worden natuurlijk terug verdient door het lagere energieverbruik.

De kosten van de woningbouwarchitect

De grootte en omvang van het project bepalen ook hier de kosten van de woningbouwarchitect. Het niveau van de bouw en de te gebruiken materialen zijn ook bepalend. Vooraf zijn die kosten allemaal in kaart gebracht en gerelateerd aan de totale kosten van het project. Het maakt ook verschil of de woningbouwarchitect ook de hele begeleiding tijdens de bouw voor zijn rekening zal nemen.

Geschreven door: Admin

Laatste nieuws

Checklist offerte vergelijken en beoordelen architect

Een verbouwing aan je huis is een kostbare aangelegenheid. Het is dan

5 Veelgemaakte fouten architect inschakelen

De bouw van jouw huis is een heel bijzonder iets. Je hebt

Tips architect inschakelen

Als jij besluit dat jij je huis wil gaan verbouwen is het