Architectenregister

Een architect is een gespecialiseerd beroep. Je hebt een opleiding tot bouwkundig ingenieur gevolgd aan de Technische Universiteit. Dat maakt jou echter nog niet tot een volleerd architect. Voordat je dit beroep mag gaan uitoefenen is er namelijk nog één stap die genomen moet worden; je moet ingeschreven staan in het architecten register. Dat is meer dan alleen een administratieve handeling; er moet behoorlijk wat gebeuren voordat een bouwkundig ingenieur in het architecten register wordt opgenomen.

Wanneer mag jij je architect noemen

In het architectenregister staan meerdere soorten architecten opgenomen. De beschermde titels in dit register zijn:

  • Architect (algemeen)
  • Stedenbouwkundige
  • Tuin- en landschapsarchitect
  • Interieur- of binnenshuis architect.

Wanneer je een dergelijke titel wil voeren in jouw bureaunaam moet je dus hier staan ingeschreven, en ook het gebruiken van de afkorting die hoort bij deze titel voor je naam mag alleen na inschrijving in het register. We spreken dan ook over de Wet op de Architectentitel afgekort de WAT.

Een architectenexamen

Er zijn veel mensen werkzaam in een functie die veel verwantschap heeft met één van bovenstaande titels zonder dat ze ooit echt een examen hebben gedaan. Wanneer jij niet beschikt over deze kwalificaties om je gelijk te kunnen inschrijven bij het register maar wel minimaal 7 jaar ervaring hebt op dit vakgebied van stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, binnenshuisarchitectuur of architectuur kan je alsnog toetreden tot dit register door je kandidaat te stellen voor het architectenexamen. Jouw ervaring wordt dan beoordeeld en daarvoor worden projecten gebruikt die jij hebt gerealiseerd. Wanneer je voor dit deel slaagt (het praktische deel) word je uitgenodigd voor het tweede deel wat inhoudt dat er een scriptie wordt geschreven, het produceren van een ontwerp en het toelichten hiervan in de vorm van gesprekken met de examencommissie. Je kan via dit examen een getuigschrift halen wat ertoe leidt dat je alsnog tot het register wordt toegelaten.

Toelating na beroepservaring

Architecten die voor  1 januari 2015 hun diploma behaalden aan de Technische Universiteit worden  gelijk toegelaten tot het architecten register. Ben jij echter pas geslaagd voor dit examen na 31 december 2014, dan zal je toch echt eerst beroepservaring moeten opdoen voordat je kan worden ingeschreven in het Architecten Register. Dat kan bijvoorbeeld door in eerste instantie onder supervisie van een volleerd architect bij een architectenbureau te gaan werken. Je mag dan voor jezelf de titel Architect nog niet voeren maar je mag al wel bij een dergelijk bureau aan de slag om deze beroepservaring op te doen. Studeerde je voor  1 januari 2015 af, dan heb je een overgangsrecht. Wanneer je de opleiding volgde aan de Academie van Bouwkunst heb je al beroepservaring opgedaan aangezien het daar een onderdeel is van het zogeheten buitenschoolse curriculum. Bovendien moet je bij deze opleiding betaald werken en een logboek en een mentor te hebben. Wie deze opleiding heeft gevolgd is dan ook eveneens vrijgesteld van de beroepservaring periode. Het kan zijn dat je een buitenlandse opleiding hebt gevolgd. In dat geval kan je deels worden vrijgesteld van deze periode na gebleken opgedane ervaring.

Waarom is de titel zo streng beschermd

Als architect heb je een heel belangrijk beroep. Door het ontwerp van een gebouw ben jij verantwoordelijk voor de mensen die daarin komen te wonen. Steeds vaker hoor je over gebouwen waarvan de constructie van bijvoorbeeld het balkon toch niet correct blijkt te zijn waardoor er persoonlijke ongelukken gebeuren. Als architect van dat gebouw ben jij op zo’n moment verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. De titel architect is dan ook een streng beschermde titel. Een klant die het oneens is met de architect die zijn woning heeft ontworpen kan een klacht indienen bij het Architecten Bureau waarna een beroepscommissie zich hier over zal buigen. Bij een gegronde klacht kan de architect uit zijn ambt worden gezet waardoor hij de titel niet meer mag voeren.

Waarom een architect zich moet laten registreren

Er zijn heel veel redenen genoemd waarom een architect zich moet laten registreren. Er zijn echter nog een aantal aanvullende redenen die vooral praktisch van aard zijn:

  • Je laat door de inschrijving in het register zien dat je een gekwalificeerde architect bent. De klant weet dus dat jij al je diploma’s hebt behaald en dat je volledig geschoold en bijgeschoold bent.
  • Het kan een harde eis zijn. Wanneer je als architect een klus wil aannemen kan het een harde eis zijn dat je geregistreerd staat.
  • Bij nationale en internationale prijsvragen en aanbestedingen zal het een harde eis zijn.
  • Als geregistreerd architect kan je gemakkelijker in andere EU lidstaten aan de slag.

In ons land alleen al staan zo’n 1400 architecten geregistreerd in het Architecten Register.

Huur een architect in

Heb jij een bouwklus en wil je een architect inhuren, dan doe je er goed aan om eerst offertes op te vragen. Dat doe je met onderstaande knop. Je krijgt een paar offertes van regionaal werkende architecten om te vergelijken.

Wat kost een architect precies?

Vraag gratis meerdere offertes op bij architecten in jouw regio en vergelijk het aanbod. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Deze offerte service is gratis en vrijblijvend.

5 Veelgemaakte fouten architect inschakelen

De bouw van jouw huis is een heel bijzonder iets. Je hebt er dan ook een architect bij nodig om dit te ontwerpen en om daarna …

kosten-architect

Tips architect inschakelen

Als jij besluit dat jij je huis wil gaan verbouwen is het een goed idee om een architect in te schakelen. Dat klinkt heel …

Checklist offerte vergelijken en beoordelen architect

Een verbouwing aan je huis is een kostbare aangelegenheid. Het is dan ook goed om het totale kostenplaatje klaar te hebben …