Wat is een architect?

Niet iedereen kan zich zomaar een architect noemen. Het is iemand die voor zijn beroep gebouwen ontwerpt voor privaat en publiek gebruik. De ontwerpen worden door de architect uitgetekend en vervolgens wordt de bouw door de architect ondersteund en begeleid. Een architect moet ingeschreven staan in een register; het Architectenregister. Het ministerie van VROM beheert dit register. Wanneer iemand zich bezighoudt met het ontwerpen van zaken als bruggen en wegen wordt deze persoon een ingenieur genoemd. Deze termen worden nogal eens door elkaar gehaald maar ze hebben dus ieder een andere betekenis.

De inhoud van architectuur

De omschrijving van architectuur is de wetenschap ofwel de kunst van gebouwde omgeving en het ontwerpen van een gebouwde omgeving. De omgeving bestaat uit gebouwen maar ook uit steden. Zaken als meubelen, interieur en landschappen vallen ook onder de term architectuur. De pijlers van architectuur zijn al van oudsher hetzelfde; schoonheid, stevigheid en daarnaast ook bruikbaarheid. Als architect moet je altijd zorgen naar een goede combinatie van deze drie pijlers om tot een zo mooi mogelijk resultaat te komen. Je hebt daarnaast de termen bouwkunde en bouwkunst. De bouwkunde is het verstaan van de technische kant van het vak (meestal wordt dit uitgevoerd door de aannemer) en de bouwkunst. De bouwkunst wordt meestal uitgevoerd door de architect; het bevat het esthetische gedeelte van de bouw.

Bouwfilosofieën

Een architect zal altijd werken volgens één of meerdere bouwfilosofieën. Velen zijn verloren gegaan sinds de oorsprong van de architectuur maar de meest nog gebruikte bouwfilosofieën zijn:

 • Art Deco
 • Art Nouveau
 • Barok
 • Bauhaus
 • Het classicisme
 • Het deconstructivisme
 • Het functionalisme
 • De gotiek
 • Jugendstil
 • Het neoclassicisme
 • De nieuwe zakelijkheid
 • De Stijl
 • Het structuralisme
 • Het traditionalisme.

Een architect kan zich richten op één bouwfilosofie waardoor al zijn gebouwen er in wezen hetzelfde uit zien. Deze architect noem je de bouwheer. Hij is behoorlijk dominant en weet precies hoe hij jouw vage omschrijving van jouw woonwens tot een gestructureerd bouwwerk kan maken. De andere soort architect is de metgezel. Hij werkt volgens meerdere bouwfilosofieën. Hij zal eerst jouw woonwens aanhoren en vervolgens met jou tot een bouwstijl komen voor jouw droomhuis. Deze architect is eveneens dominant maar minder dan de bouwheer.

Wat zijn de werkzaamheden van de architect

De architect werkt gefaseerd aan een nieuw huis; zijn werkzaamheden zijn dan ook als volgt opgebouwd:

 • De opnamefase. Er wordt een bestemmingsplan bemachtigd en bestudeerd. Daarnaast wordt er gekeken naar kadaster- bouw en situatietekeningen van het huis. Ook de welstandsnota wordt meegenomen in deze fase. De woning wordt verder ingemeten en uitgetekend. Er wordt overleg gevoerd met de opdrachtgever tijdens de fases van het ontwerp.
 • De fase van voorlopig ontwerp. Er worden één of meer ontwerpen gemaakt, de planning wordt gemaakt, er wordt een prijsindicatie opgesteld, het ontwerp wordt besproken met de opdrachtgever en er worden constructeurs of aannemers geselecteerd.
 • Het definitieve ontwerp. Het gekozen ontwerp wordt technisch uitgewerkt, er wordt een bestek of technische omschrijving opgesteld, er wordt een omgevingsvergunning ingediend met daarin de bouwkundige en technische berekeningen, en er worden aannemers benaderd.
 • De fase van de contractvorming. De geschikte aannemer wordt geselecteerd, er wordt onderhandeld over de diverse kosten en er wordt overleg gevoerd met de aannemers en andere betrokken specialisten, en er worden contracten opgemaakt.
 • De fase van bouwbegeleiding. Tijdens de bouw wordt de kwaliteit bewaakt en daarnaast worden tijdens de bouw ook de planning en het budget bewaakt.

Wat voor opleiding volgt de architect

Je moet de opleiding bouwkunde volgen om architect te worden. Je kan deze opleiding volgen op meerdere niveaus. Denk bijvoorbeeld aan het WO-niveau. Je gaat in dat geval naar de TU in Delft of naar de TU in Eindhoven. Je mag je na het afronden van deze opleiding Master of Science noemen. De andere titel die jij je mag aannemen is Bouwkundig ingenieur. Je kan de opleiding bouwkunde ook volgen aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, Arnhem, Groningen, Rotterdam, Tilburg of Maastricht. Dit is een HBO opleiding die opleidt tot het niveau van Master of Architecture.

Bijscholing

Na het behalen van de benodigde diploma’s moet een architect zich geregeld laten bijscholen. Jaarlijks komen er immers nieuwe wetgevingen bij op het gebied van het werk van de architect. Er moet bijvoorbeeld bijscholing worden gevolgd op het gebied van klimaatneutraal bouwen en milieuvriendelijk bouwen om te blijven voldoen aan de steeds strenger wordende eisen van de overheid.

Huur een architect in

Wanneer jij een huis wil laten bouwen zal je een architect moeten inhuren om de bovenstaande werkzaamheden voor jou uit te voeren. Het spreekt immers voor zich dat jij niet in staat bent om al deze taken op je te nemen. Een goede eerste stap om architecten te selecteren is het aanvragen van offertes. Dat gaat heel eenvoudig met deze functie. Zo weet jij gelijk welke architecten er in jouw regio werkzaam zijn en je hebt een indicatie van hun tarieven.


 

Wat kost een architect precies?

Vraag gratis meerdere offertes op bij architecten in jouw regio en vergelijk het aanbod. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Deze offerte service is gratis en vrijblijvend.

5 Veelgemaakte fouten architect inschakelen

De bouw van jouw huis is een heel bijzonder iets. Je hebt er dan ook een architect bij nodig om dit te ontwerpen en om daarna …

kosten-architect

Tips architect inschakelen

Als jij besluit dat jij je huis wil gaan verbouwen is het een goed idee om een architect in te schakelen. Dat klinkt heel …

Checklist offerte vergelijken en beoordelen architect

Een verbouwing aan je huis is een kostbare aangelegenheid. Het is dan ook goed om het totale kostenplaatje klaar te hebben …